MỜI NHẬN TẠM ỨNG CỔ TỨC

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       BẮC TRUNG NAM                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             ----------------------                                             ----------------------------------------- 
         Số:  01/TB.HĐQT                              TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v nhận tạm ứng cổ tức năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam

- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty;
- Căn cứ  nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam ngày 14/12/2016.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức năm 2016 như sau:
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 5%
- Đối tượng nhận tạm ứng cổ tức: Tất cả cổ đông của công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam.
- Thời gian nhận tạm ứng cổ tức: Từ ngày 09/01/2017.
- Hình thức trả cổ tức: Chuyển khoản trực tiếp vào TK của quý cổ đông.
Nhận được thông báo này, đề nghị Quý cổ đông vui lòng cung cấp số tài khoản giao dịch để chuyển trả tạm ứng cổ tức.
Địa chỉ liên hệ:
Phòng Kế toán Công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam
Lầu 1, block A, cao ốc An Khang, số 30, đường 19, P.An Phú, Quận 2 TP/Hồ Chí Minh
ĐT: 62943301 (số nội bộ 20) , 62943305    -    Fax: 62943303
Hoặc nhắn qua địa chỉ email:   vo_hong_thu@yahoo.com
 
Trân trọng kính báo.

TM/HĐQT
CHỦ TỊCH
Lê Quang Lĩnh
(đã ký)
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây